Uprawa

EM - najlepsza formuła dla maliny

Efektywne Mikroorganizmy działają kompleksowo w glebie i w roślinie. Pod ich wpływem zachodzą  pożądane zmiany biochemiczne, które są kluczowe zarówno dla kondycji i żyzności gleby, jak i odporności i wzrostu maliny w niekorzystnych warunkach. Efektywne Mikroorganizmy ułatwiają utworzenie i utrzymanie w glebie pożądanej struktury gruzełkowatej. Dzięki temu gleba lepiej magazynuje wodę i plantacja pozostaje dłużej odporna na suszę.

EM - najlepsza formuła dla roślin motylkowatych

Zawarte w preparatach EM bakterie azotowe uczestniczą w wiązaiu azotu atmosferycznego i dostarczaniu go do korzeniu roślin motylkowych. EM Naturalnie Aktywny to płynny nawóz organiczny poprawiający strukturę i żyzność gleby, oraz wspierający kondycję i zdrowie roślin. Zawiera  skoncentrowana dawkę Efektywnych Mikroorganizmów, w których skład wchodzą wyspecjalizowane grupy mikroorganizmów glebowych, w tym bogata populacja bakterii azotowych

Terminarz stosowania Technologii EM w uprawie tytoniu

Zdrowa gleba jest pierwszym i najbardziej oczywistym  uwarunkowaniem rozwoju roślin. Zdrowa gleba to mniej problemów w trakcie wegetacji i element sukcesu przy obfitych zbiorach a powodzeniu sprzyja dobrze ukorzeniające się rozsada.

Mikrobiologiczna stymulacja sadów po warunkach stresowych

Bardzo często pogoda nie rozpieszcza sadowników. Jak w przypadku 2013 roku, wyjątkowo mroźna i długa zima sięgająca trzeciej dekady kwietnia z bezśnieżnym i w miarę ciepłym miesiącem marcem bardzo źle wpłynęła na kondycję drzew w czasie wegetacji. Stało się tak ze względu na częściowe rozhartowanie drzew na początku marca czego efektem było zamieranie pąków kwiatowych oraz brakiem rozwoju liści.

EM w uprawie ziemniaków

Preparat EM Naturalnie Aktywny stosujemy w dawce 20-30 l/ha w 200-300 l wody na hektar. Dawkę preparatu można podzielić na II zabiegi – I zabieg należy wykonać bezpośrednio przed uprawą ścierniska stosują oprysk pod gruber, talerzówkę lub orkę płytką, a II oprysk wykonujemy już bezpośrednio przed agregatem siewnym. W przypadku ryzyka nasilenia się odglebowych chorób grzybowych zaleca się zastosowanie preparatu EM5 w dawce 2 l/ha w połączeniu ze standardową dawką preparatu EM Naturalnie Aktywny.

Zdrowie roślin bierze się z gleby, czyli alternatywny sposób na walkę z patogenami

Źródłem zdrowia dla roślin jest gleba, w której żyją niezliczone mikroorganizmy przerabiające wiele substancji czyniąc je przyswajalnymi dla roślin. Jednak gleba może również stanowić źródło chorób dla roślin, a dzieje się tak gdy przyorany jesienią materiał organiczny wiosną nadal pozostaje nierozłożony. Oznacza to, że życie glebowe jest na tyle ubogie, że „układ pokarmowy gleby i roślin” nie jest w stanie przerobić resztek materii na plonotwórczą próchnicę, która jest odpowiedzialna za dostępność składników pokarmowych i wody dla roślin.

Intensywna produkcja idąca w parze z jakością i smakiem

W czasach kiedy uprawa roślin pod osłonami opiera się w dużej mierze na stosowaniu środków ochrony roślin i nawozów zapominamy o najważniejszym, czyli o dobrze przygotowanym podłożu, które powinno być zdrową bazą do wzrostu naszych roślin. Podłoże takie powinno być zasobne w składniki pokarmowe oraz substancję organiczną, czyli próchnicę oraz mieć nieduże zasolenie, gdyż zbyt wysokie EC wpływa ujemnie na rośliny i mikroflorę glebową, która udostępnia składniki pokarmowe roślinom ...

Zastosowanie Efektywnych Mikroorganizmów w uprawie zbóż

Stosowanie Efektywnych Mikroorganizmów w uprawie zbóż może być ukierunkowane na: począwszy od zwiększenia siły kiełkowania nasion, poprawy wielkości i jakości uzyskiwanych plonów, po poprawę struktury gleby.

Czym jest gleba?

Gleba to powierzchniowa, biologicznie czynna warstwa skorupy ziemskiej. Stanowi ona środowisko rozwoju systemu korzeniowego roślin. Może mieć od kilku centymetrów do kilku metrów grubości, ale tylko 10-30-centymetrowa jej górna warstwa, tzw. warstwa próchniczna, jest najcenniejsza, umożliwia bowiem życie roślin na Ziemi. Gleba sama hoduje i żywi mnóstwo istot żywych, od niej uzależniony jest cały ożywiony wszechświat  i ostatecznie nasze własne życie.

Żyzność, czyli co w glebie piszczy i na co rolnik powinien zwrócić szczególną uwagę...

Żyzność gleby to jej naturalna zdolność do zaspokajania pokarmowych i środowiskowych potrzeb roślin, w związku z czym za miarę żyzności można przyjąć wysokość uzyskiwanych plonów. Żyzna gleba stwarza roślinom dobre do rozwoju warunki poprzez prawidłową strukturę, wilgotność, zasobność w składniki odżywcze oraz prawidłowo rozwiniętą florę mikrobiologiczną.

Zastosowanie EM w uprawie truskawki

Wyraźną korzyścią wynikającą z zastosowania Efektywnych Mikroorganizmów jest stymulacja prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego rośliny. Zawarte w preparacie mikroorganizmy poprawiają przyswajalność i dostępność składników pokarmowych zarówno pochodzących z samej gleby jak i dostarczonych poprzez nawożenie.

Uprawa ziół z wykorzystaniem Technologii EM

Uprawa ziół, to szczególne wyzwanie dla rolnika. Uprawy te wymagają dużego nakładu pracy ludzkiej już od wysiewu aż do zbiorów. Wiele zabiegów związanych jest z fizyczną pracą rolnika na polu, nie da się ich zastąpić maszynami, czy też zabiegami chemicznymi. Zioła są wrażliwe na niekorzystne warunki klimatyczne a choroby radykalnie obniżają plony i parametry roślin. Właściwości Efektywnych Mikroorganizmów przekładają się na sukces w tych wyjątkowo wymagających uprawach.

EM - najlepsza formuła dla buraka cukrowego

Efektywne Mikroorganizmy działają kompleksowo zarówno dla gleby jak i rośliny. Pod ich wpływem zachodzą pożądane zmiany biochemiczne, które są kluczowe zarówno dla kondycji i żyzności gleby, jak i odporności i wzrostu buraka.

EM - najlepsza formuła dla kukurydzy

Efektywne Mikroorganizmy działają kompleksowo zarówno dla gleby jak i na rośliny. Pod ich wpływem zachodzą  pożądane zmiany biochemiczne, które są kluczowe zarówno dla kondycji i żyzności gleby, jak i odporności i wzrostu kukurydzy.

EM - uwolnij potencjał gleby!

Próchnica jest to substancja organiczna, powstająca w glebie w procesach biotycznych i abiotycznych. Substancje humusowe w glebie są stale odnawiane, a o żyzności gleby decyduje szybkość przekształceń w obrębie substancji organicznej, a nie tylko jej zawartość bezwzględna. W glebie proces humifikacji zachodzi równolegle do procesów rozkładu świeżej materii organicznej i równolegle do procesów rozkładu samej próchnicy.

Słoma czyli czysty zysk

Słoma jest cennym źródłem makro i mikroskładników oraz podstawowym materiałem do tworzenia próchnicy w glebie, pod warunkiem, że zostanie efektywnie przetworzona. W tym celu należy zaszczepić ją mikroorganizmami EM. Niezbędny zestaw takich mikroorganizmów, w tym również wiążących azot z powietrza, zawiera EM Naturalnie Aktywny.

EM w uprawie rzepaku

Preparat EM Naturalnie Aktywny stosujemy w dawce 20-30 l/ha w 200-300 l wody na hektar. Dawkę preparatu można podzielić na II zabiegi – I zabieg należy wykonać bezpośrednio przed uprawą ścierniska stosują oprysk pod gruber, talerzówkę lub orkę płytką, a II oprysk wykonujemy już bezpośrednio przed agregatem siewnym. W przypadku ryzyka nasilenia się odglebowych chorób grzybowych zaleca się zastosowanie preparatu EM5 w dawce 2 l/ha w połączeniu ze standardową dawką preparatu EM Naturalnie Aktywny.

Zaprawianie nasion

Historia zaprawiania materiału siewnego sięga czasów starożytnych. Już wtedy rozumiano taką potrzebę podejmując pierwsze próby ochrony nasion i ziarna przed organizmami szkodliwymi. Stosowano wówczas między innymi moczenie nasion w winie, cieczach zawierających wytłoczyny z oliwek oraz w słonej wodzie.
Zaprawianie nasion jest niezwykle ważnym elementem agrotechniki ze względu na stale utrzymujące się niebezpieczeństwo infekcji chorobami przenoszonymi przez nasiona, glebę i resztki pożniwne. Jest to także pierwsza

Terminarz zabiegów EM'ami w sadzie

EM'y są szczególnie przydatne do stosowania w sadach, w których zdewastowana struktura gleby zaburza obieg wody i składników pokarmowych, a to mocno ogranicza potencjalne plony, oraz w tych sadach, w których prowadzona jest intensywna produkcja z użyciem chemicznych środków ochrony roślin i nawozów mineralnych. Preparaty zawierające EM nie mają okresu karencji oraz doskonale sprawdzają się w każdym systemie prowadzenia

Integrowana Ochrona Roślin

Wprowadzenie do powszechnego użycia chemicznych środków ochrony roślin stworzyło wrażenie łatwego zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i ochrony plonów. Nadmierne, nie zawsze uzasadnione, stosowanie środków ochrony roślin niesie za sobą jednak liczne niebezpieczeństwa, takie jak: