Rada nadzorcza

 

Teruo Higa

Paweł Zajączkowski

 

Zarząd firmy
 

Paulina Zajączkowska - Prezes Zarządu

.

O firmie

 

Greenland Technologia EM obecnie funkcjonuje w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Od początku istnienia, głównym celem firmy była popularyzacja Technologii Efektywnych Mikroorganizmów®, jako wysoce efektywnej metody regeneracji zniszczeń cywilizacyjnych.

 

Technologia EM® początkowo znalazła zastosowanie w rolnictwie i ogrodnictwie, stopniowo przenosząc się na hodowlę zwierząt, higienę pomieszczeń gospodarskich, produkcyjnych i mieszkalnych, oczyszczalnie ścieków komunalnych i przemysłowych, budownictwo oraz zdrowie ludzi.

W roku 2004 Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach przyznał firmie Greenland Technologia EM Paweł Zajączkowski pierwsze w Polsce Świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym - Nr. NE/1/2004.

 

W roku 2006 Firma uzyskała zezwolenie na produkcję mieszanek paszowych uzupełniających - Weterynaryjny Numer Identyfikacyjny: αPL0614002p.

Prowadzona od początku rygorystyczna polityka jakościowa, zarówno w kwestii produkcji jak i obsługi klienta czy fachowego doradztwa, pozwoliła na zbudowanie silnej marki, której podstawą jest zaufanie klientów.

Potwierdza to rosnąca, kilkutysięczna baza stałych odbiorców oraz szereg nagród i wyróżnień, wśród których wymienić należy: Przedsiębiorstwo Fair Play, Solidna Firma, tytuł Lidera Rynku, Jakość Roku Srebro, Jakość Roku Złoto, i wiele innych.

 

Greenland Technologia EM - fot.1 Greenland Technologia EM - fot.2 Greenland Technologia EM - fot.3

Greenland Technologia EM - fot.4 Greenland Technologia EM - fot.5 Greenland Technologia EM - fot.6

Greenland Technologia EM - fot.7 Greenland Technologia EM - fot.8 Greenland Technologia EM - fot.9

Nasza misja

 • Popularyzacja idei współdziałania ze środowiskiem
  naturalnym poprzez regenerację jego naturalnych sił
  i zasobów.
 • Dostarczanie wysokiej jakości Preparatów EM®.
 • Dostosowanie sieci sprzedaży do powiększającego
  się rynku odbiorców Preparatów EM®.
 • Spełnienie europejskich wymagań prawnych, przepisów i standardów.
 • Popularyzacja Technologii EM® - uświadomienie potrzeby regeneracji zniszczeń cywilizacyjnych i gospodarczych.
 • Stałe monitorowanie i doskonalenie procesów obsługi klienta, w tym obsługi posprzedażnej, procesów produkcji i dystrybucji.
 • Zaangażowanie całego personelu na każdym poziomie organizacyjnym w doskonalenie jakości.