Informacje o produkcie

EM Bio

« POWRÓT

Em Bio - obrazek

Dostępne pojemności

1 L

5 L

10 L

20 L

1000 L

Opis produktu

 

EM Bio jest nowoczesnym preparatem zawierającym Efektywne Mikroorganizmy, przeznaczonym do przekształcania osadów ściekowych i innych odpadów komunalnych w bezpieczny produkt organiczny. Mikroorganizmy tworzące mieszankę zostały tak dobrane, że są fizjologicznie kompatybilne. Tworzą "społeczność", harmonijnie współdziałającą na zasadzie synergii, koegzystującą i skutecznie współdziałającą, co ułatwia im przetrwanie w różnorodnych środowiskach. Komplet enzymów, wniesionych przez poszczególne szczepy, umożliwia przyjazny dla środowiska rozkład materii organicznej. Efektywne Mikroorganizmy wydajnie ekstrahują mikroelementy uwięzione w minerałach, równocześnie przekształcając je w formy łatwo przyswajalne przez rośliny.

Efektem stosowania EM Bio jest stabilizacja osadów ściekowych, piasku i skratek. EM wprowadza przyjazny dla otoczenia naturalny proces mikrobiologicznego rozkładu substancji organicznych, który przebiega również w trakcie magazynowania. W polskich warunkach klimatycznych, proces ten trwa od trzech do pięciu miesięcy. Po procesie przetwarzania osad jest ustabilizowany - nie podlega procesom gnicia, nie emituje odorów. Skratki stabilizowane przez EM Bio można łatwo poddać segregacji, a oddzielona frakcja biologiczna może być wykorzystana przyrodniczo.

Higienizacja osadów i piasku jest wynikiem wprowadzania mieszanki mikroorganizmów, które skutecznie wypierają bakterie chorobotwórcze. Szczególną rolę w procesie higienizacji odgrywają bakterie kwasu mlekowego, grzyby i promieniowce, które produkują bakteriocyny. Przy prawidłowym zastosowaniu EM Bio, istnieje możliwość rezygnacji z higienizacji osadów wapnem, a także zmniejszenie objętości i masy osadów, likwidacja uciążliwości zapachowej procesów utylizacji osadów, przedłużanie żywotności kanalizacji przez zahamowanie korozji rur.

Produkt posiada atest nr: PZH/BT - 3477/2018

 

ZASTOSOWANIE:

  • przerób osadów płynnych jak i odwodnionych,stabilizacja i higienizacja osadów, skratek oraz piasku
  • wstępna obróbka ścieków w kanalizacji
  • udrażnianie rurociągów kanalizacyjnych
  • wspomaganie procesów technologicznych w urządzeniach do biologicznego oczyszczania ścieków
  • regeneracja systemów drenażowych poletek osadowych i drenaży rozsączających

 

Stosowanie EM Bio uzależnione jest od specyfiki oczyszczalni, rodzaju technologii oczyszczania ścieków i jakości osadów. Nadaje się do stosowania w przemysłowych i przydomowych oczyszczalniach ścieków. Wprowadzane biopreparatu EM Bio do systemu kanalizacyjnego, umożliwia zapobieganie procesom gnilnym w ściekach i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów poprzez zmniejszanie emisji gazów. Metoda nie ma nic wspólnego z metodami maskowania odoru, daje efekt trwały, ale wymaga systematycznego stosowania dawek uzupełniających.


Dzięki dużej aktywności enzymatycznej preparatu EM Bio, w sieci kanalizacyjnej następuje rozkład tłuszczowych osadów, obrastających rurociągi. Ponadto, obecność Efektywnych Mikroorganizmów w ściekach, zapobiega rdzewieniu elementów metalowych poprzez wytwarzanie na ich powierzchni silnie przylegającej warstwy. Dodatkowo, pozwala zapobiec zasiarczaniu. Pomaga to utrzymać drożność i doskonały stan techniczny urządzeń i budowli kanalizacyjnych, wycofać środki chemiczne i obniżyć koszty eksploatacji. EM Bio jest skutecznym narzędziem w rozwiązywaniu współczesnych problemów utylizacji i przerobu odpadów i ścieków komunalnych.

 

Stosowanie

 

  • wody powierzchniowe, domowe oczyszczanie ścieków i szamba, osady nadmierne: 1 L / m3
  • materia stała lub silnie wilgotna: do 2 L / m3

 

certyfikat - obrazekcertyfikat - obrazek

katalog produktów - obrazek

ulotka - obrazek

 

 

 

Cechy produktów

  • bardzo skuteczny w usuwaniu nieprzyjemnych zapachów
  • w naturalny sposób rozkłada materię organiczną
  • do stosowania w przydomowych szambach i oczyszczalniach ścieków