Oczyszczanie scieków

Co wspólnego mają ścieki z gnojowicą?

Co wspólnego mają ścieki z gnojowicą - obrazek

Ścieki domowe sprawiają problemy dlatego, że kał i mocz są utylizowane razem. Dodatkowo pozbywamy się trucizn, wylewając je do wody. Prowadzi to do zabicia naturalnej florybakteryjnej.Ścieki zaczynają gnić i na tyle obciążają urządzenia techniczne, że ścieki domowe stały się bombą zegarową. Z tego powodu oczyszczanie ścieków staje się coraz droższe.

EM w myjniach samochodowych.

EM w myjniach samochodowych - obrazek

Produkty EM są już wykorzystywane w paru myjniach samochodowych. Urządzenia są tak zbudowane, żeby można w nich było wykorzystywać wodę z recyklingu. Zużyta woda spływa do odstojnika, z którego wypompowuje się wodę do następnego mycia. Uzupełniana jest tylko woda, która wyparuje albo zostanie wywieziona z myjni na karoserii samochodów. To obniża koszty ....

Oczyszczanie ścieków z zastosowaniem Efektywnych Mikroorganizmów.

Oczyszczanie ścieków z zastosowaniem Efektywnych Mikroorganizmów - obrazek

Zazwyczaj ścieki na swej drodze trafiają najpierw do szamb, następnie przez system oczyszczalni do zbiorników, osadników, jednak często kanalizacje odprowadzają nieczystości bezpośrednio do wód. Ścieki z publicznych systemów kanalizacji zanieczyszczają rzeki, jeziora i oceany. Irracjonalna gospodarka wodna prowadzi do deficytu wody pitnej i jest przyczyną wybuchu wielu epidemii, nie wspominając o braku dostępu do wody pitnej w wielu populacjach i stratach poniesionych w uprawach.