Uprawa

Mikrobiologiczna stymulacja sadów po warunkach stresowych.

Mikrobiologiczna stymulacja sadów po warunkach stresowych - obrazek

Bardzo często pogoda nie rozpieszcza sadowników. Jak w przypadku 2013 roku, wyjątkowo mroźna i długa zima sięgająca trzeciej dekady kwietnia z bezśnieżnym i w miarę ciepłym miesiącem marcem bardzo źle wpłynęła na kondycję drzew w czasie wegetacji. Stało się tak ze względu na częściowe rozhartowanie drzew na początku marca, czego efektem było zamieranie pąków kwiatowych oraz brak rozwoju liści.

Terminarz zabiegów EM'ami w sadzie.

Terminarz zabiegów EM w sadzie - obrazek

EM'y są szczególnie przydatne do stosowania w sadach, w których zdewastowana struktura gleby zaburza obieg wody i składników pokarmowych, a to mocno ogranicza potencjalne plony, oraz w tych sadach, w których prowadzona jest intensywna produkcja z użyciem chemicznych środków ochrony roślin i nawozów mineralnych. Preparaty zawierające EM nie mają okresu karencji oraz doskonale sprawdzają się w każdym systemie prowadzenia

Integrowana Ochrona Roślin.

Integrowana Ochrona Roślin - obrazek

Wprowadzenie do powszechnego użycia chemicznych środków ochrony roślin, stworzyło wrażenie łatwego zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i ochrony plonów. Nadmierne, nie zawsze uzasadnione, stosowanie środków ochrony roślin, niesie za sobą jednak liczne niebezpieczeństwa, takie jak: