Ogród

Wpływ zaprawiania nasion na wzrost i plonowanie warzyw.

Wpływ zaprawiania nasion na wzrost - obrazek

Badania przeprowadzone w Instytucie Ogrodnictwa w Sierniewicach wykazały, że preparat EM Naturalnie Aktywny stosowany do przedsiewnego traktowania nasion istotnie wpływał na jakość i zdrowotnośó materiału siewnego roślin warzywnych. Jego skuteczność zależała zarówno od gatunku rośliny, czasu traktowania oraz temperatury kiełkowania nasion. W przypadku nasion o niskiej zdolności kiełkowania ...

Ekologiczne zaprawianie nasion.

Ekologiczne zaprawianie nasion - obrazek

Historia zaprawiania materiału siewnego sięga czasów starożytnych. Już wtedy rozumiano taką potrzebę podejmując pierwsze próby ochrony nasion i ziarna przed organizmami szkodliwymi. Stosowano wówczas między innymi moczenie nasion w winie, cieczach zawierających wytłoczyny z oliwek oraz w słonej wodzie. Zaprawianie nasion jest niezwykle ważnym elementem agrotechniki ze względu na stale utrzymujące się niebezpieczeństwo infekcji chorobami przenoszonymi przez nasiona, glebę i resztki pożniwne.